Header
Cellulose

Cellulose


Cellulose is een polysacharide die door nagenoeg alle planten wordt gemaakt (vooral bomen). De stof zit in veel natuurlijke vezels. Hout bestaat voor een groot deel uit cellulose, maar bevat ook andere stoffen als lignine en hemicellulose. Katoen en watten zijn nagenoeg zuivere cellulose. Cellulose is ook één van de stoffen die zich bevindt in de celwand. Cellulose is slechts een van de polymeren die kunnen worden gemaakt van glucose; andere zijn bijvoorbeeld zetmeel en glycogeen.

In tegenstelling tot andere polymere vormen van glucose, zoals zetmeel en glycogeen, is cellulose slecht afbreekbaar. Mensen kunnen het bijvoorbeeld in het geheel niet verteren door gebrek aan het cellulase-enzym. Wanneer dieren (en mensen) het als voedsel kunnen gebruiken (vooral herkauwers) maken zij hiervoor meestal gebruik van bacteriën in de maag (pens) of dikke darm. Die bacteriën beschikken daarvoor over de vereiste enzymen. In gematigde streken wordt hout meestal door kevers en micro-organismen zoals schimmels afgebroken; in tropische gebieden vervullen de termieten hierin een belangrijke rol. Overigens zijn het bij de termieten ook weer symbiotische micro-organismen die de cellulose afbreken.

Toepassingen

Het wordt onder andere gebruikt voor de fabricage van papier, textiel, watten, viscose, en celluloid. Met name motten zijn gek op cellulose.