Header
Biblia Polyglotta

Biblia Polyglotta


De Biblia Polyglotta is een vijftalige Bijbeleditie, bestaande uit acht delen, gedrukt door drukker Christoffel Plantijn tussen 1569 en 1573 in opdracht van konings Filips II. Het boek bevat een synoptische weergave van de katholieke Bijbel in het Grieks, Latijn, Aramees, Syrisch en Hebreeuws. Het bijzondere van het werk is niet alleen de meertalige vertaling, maar ook de weergave van de verschillende lettertypes van elk van deze talen. Van het werk werden 1100 exemplaren gedrukt. Het wordt ook aangeduid als Biblia Regia (Koningsbijbel).

De eerste vier delen bevatten het Oude Testament. De linkerpagina heeft twee kolommen met het Hebreeuwse origineel en de Latijnse vertaling, de rechterpagina heeft dezelfde tekst in het Grieks met zijn eigen Latijnse vertaling. Onder deze kolommen is een Arameense versie op de linkerpagina en een Latijnse vertaling hiervan op de rechterpagina. Voor het drukken van de Hebreeuwse tekst gebruikte Plantijn onder andere Daniel Bomberg's letters, die hij had ontvangen van Bomberg's neven. Deel 5 bevat het Nieuwe Testament in het Grieks en Syrisch elk met een Latijnse vertaling en een vertaling van het Syrisch in het Hebreeuws. Volume 6 bevat de complete Bijbel in het originele Hebreeuws en Grieks, als ook een interlineaire versie waarvan de Latijnse vertaling tussen de regels is gedrukt.

De laatste twee delen bevatten woordenboeken (Hebreeuws-Latijn, Grieks-Latijn, Syrisch-Armeens, grammatica regeles, lijsten met namen, ent.) die van betekenis waren voor studenten.

Een complete kopie van deze Bijbel is tentoongesteld in het Plantin-Moretius Museum (de lokatie van de originele drukkerij), inclusief de letters die werden ontworpen voor dit project.

Prins Willem van Oranje schonk een exemplaar van de Biblia Regia als eerste boek aan de Universiteitsbibliotheek Leiden. Het wordt beschouwd als het fundamentum locans futurae aliquando bibliothecae, het fundament waarop de bibliotheek werd gebouwd.