Header
Diamantsoetra

Diamantsoetra


De Diamantsoetra is een soetra die een op zichzelf staand onderdeel vormt van de Prajnaparamitasoetra, net als bijvoorbeeld de Hartsoetra.

Volgens deze soetra moet al het waarneembare niet worden gezien als de hoogste werkelijkheid, maar als een illusie van het eigen bewustzijn. De Diamantsoetra heet zo, omdat hij zo scherp als een diamanten zwaard door illusies snijdt, en daarmee de mediterende dichter bij de verlichting brengt.

Een exemplaar van de Diamantsoetra, dat gevonden werd tussen de manuscripten van Dunhuang, werd geïdentificeerd als het eerste gedrukte boek dat compleet bewaard is gebleven. Het is gedateerd op 11 mei 868.