Header
Fenicisch alfabet

Fenicisch alfabet


Het Fenicische alfabet (Phoenetische alfabet) is het alfabet dat gebruikt werd door de Feniciërs om hun taal mee weer te geven. Het is afgeleid van het Proto-Sinaïtische schrift. Het Fenicische alfabet is minstens 3000 jaar oud en het wordt verondersteld dat het Griekse alfabet hier van is afgeleid.

Doordat de tekens oorspronkelijk in steen werden gebeiteld, zijn de meeste tekens uit dit alfabet – zoals de runentekens – hoekig en recht. Het schrift werd van rechts naar links geschreven. Om en om van rechts naar links en van links naar rechts (zogenaamd boustrophedon, "zoals een os ploegt") wordt het ook wel aangetroffen. Van diverse tekens zijn verschillende varianten, zo wordt de tav wel meer als '+' geschreven dan als 'x', de chet met twee dwarsstreepjes, enzovoorts.

Het Paleo-Hebreeuwse alfabet komt sterk overeen met het Fenicische. Ook bijvoorbeeld het Moabitisch werd met een soortgelijk alfabet geschreven. Pas na vele eeuwen werd voor het Hebreeuws het Aramese alfabet gebruikt, ook wel kwadraatschrift genoemd vanwege de vierkante vorm van diverse letters. Voor beide alfabetten geldt, dat ze volledig uit medeklinkers bestaan.

De Hebreeuwse namen van de tekens suggereren, dat de Fenicische tekens oorspronkelijk pictogrammen waren. Enkele voorbeelden: De eerste letter, aleph, betekent iets als 'rund'. In het teken kan men het hoofd en de hoorns van een rund nog herkennen, als men de hoofdletter A uit ons Latijnse alfabet omdraait, geldt dit ook. Het woord samekh betekent vis. In de Fenicische letter samekh is dan ook een vissengraat te herkennen. Men wijst wel het Proto-Sinaïtische alfabet aan als voorloper van het Fenicische alfabet.

Fenicische inscripties zijn op diverse archeologische sites rond de Middellandse Zee waar Fenicische kolonies zijn gevonden, zoals Biblos (Libanon) en Carthago (Tunesië).

Het Fenicisch alfabet

Het Fenicisch alfabet vergeleken met diverse andere alfabetten.

Het Fenicisch alfabet vergeleken met diverse andere alfabetten.
 Corresponderende letter in het
LetterNaamBetekenisGetalswaardeTransliteratieHebreeuwsArabischGrieksLatijn
ʾālephʾālephos1ʾאΑαAa
bēthbēthhuis2bבΒβBb
gīmelgīmelkameel3gגΓγCc, Gg
dālethdālethdeur4dדΔδDd
hēvenster5hהΕεEe
wāwwāwhaak6wו(Ϝ ϝ), ΥυFf, Uu, Vv, Ww, Yy
zayinzayinwapen7zזΖζZz
ḥēthḥēthhek8חΗηHh
ṭēthṭēthwiel9טΘθ 
yōdhyōdharm10yיΙιIi, Jj
kaphkaphpalm20kכΚκKk
lāmedhlāmedhprikkel30lלΛλLl
mēmmēmwater40mמΜμMm
nunnunslang50nנΝνNn
sāmekhsāmekhvis60sס Ξξ, ΧχXx
ʿayinʿayinoog70ʿעΟοOo
pēmond80pפΠπPp
ṣādēṣādēpapyrus90צ(Ϻϻ) 
qōphqōphaap100qק(Ϙϙ)Qq
rēšrēšhoofd200rרΡρRr
šinšintand300šשΣσSs
tāwtāwteken400tתΤτTt