Header
Jikji

Jikji


Jikji is de afgekorte titel van een Koreaanse boeddhistische document, waarvan de volledige titel kan worden vertaald als "De Monnik Baegun's Anthology van de Grote Priesters 'leringen over Identificatie van de Boeddha's Geest door de praktijk van Seon." Afgedrukt tijdens de Goryeodynastie in 1377, is 's werelds oudste nog bestaande losse metalen letters (tekens) gedrukte boek. UNESCO bevestigd Jikji als de wereld oudste metalloïde soort in september 2001 en neemt het op in het "Memory of the World" programma.

Jikji werd uitgegeven in de Heungdeok tempel in 1377, 78 jaar voorafgaand aan de befaamde Johannes Gutenberg "42-regelige Bijbel" gedrukt in de jaren 1452-1455. Het grootste deel van de Jikji is verloren gegaan, en heden heeft alleen het laatste volume het overleeft en wordt bewaard in de "Manuscrits Orientaux" afdeling van de Nationale Bibliotheek van Frankrijk.

Auteurschap

De Jikji werd geschreven door de boeddhistische monnik Baegun (1298-1374, Boeddhistische naam Gyeonghan), die diende als de hogepriester van de Anguk en Shingwang tempels in Haeju en werd uitgegeven in twee volumes in Seongbulsan in 1372. Baegun stierf in Chwiam Tempel in Yeoju in 1374.

Inhoud

De Jikji bestaat uit een verzameling van uittreksels uit de Analecten van de meest vereerde boeddhistische monniken in opeenvolgende generaties. Het werd gecreëerd als een gids voor studenten van het Boeddhisme, destijds de nationale religie in Korea onder de Goryeo dynastie (918-1392).

De Jikji verkondigt de essentie van Seon, de voorloper van het Zen Boeddhisme in Japan.

Jikji bestaat uit twee volumes. De metalen-druk Jikji die werd gepubliceerd in Heungdeok Tempel wordt bewaard in de Manuscrits Orientaux afdeling van de Nationale Bibliotheek van Frankrijk, met de eerste pagina van het laatste deel (Boek 1, hoofdstuk 38) afgescheurd. Een houtsnijwerk afdruk van Jikji gepubliceerd in de Chwiamsa tempel bevat de volledige twee volumes. Deze wordt bewaard in de Nationale Bibliotheek van Korea en de Jangsagak en Bulgap tempels en ook in de Academie van Koreaanse Studies.

Drukken

Op de laatste pagina van Jikji staan gedetailleerde gegevens van de uitgave, wat aangeeft dat het werd uitgegeven in het 3e jaar van Koning U (juli 1377) met losse metaal letters gedrukt in de Heungdeok tempel in Cheongju. De Jikji bestond oorspronkelijk uit twee volumes van in totaal 307 hoofdstukken, maar het eerste deel van het de met losse metaal letter gedrukte versie is verloren gegaan.

Er is een beschrijving die aangeeft dat in 1377 Baegun studenten, de monniken Seoksan en Daldam, hielpen bij de publicatie van Jikji met gebruik van losse metalen tekens en de vrouwelijke priester Myodeok heeft met haar inspanningen ook bijgedragen.

De bewaarde pagina's met losse metalen tekens hebben een afmeting van 24,6 x 17,0 cm. Het papier is zeer licht en wit. De tekstpagina's zijn dubbel gevouwen. Het omslag lijkt opnieuw gemaakt. De titelpagina van Jikji lijkt ook te zijn geschreven met een Oost-Indische inkt zoals in het origineel. Het omslag van het bewaarde volume van de metalen teken editie heeft een notitie in het Frans "Dit is het oudste gedrukte boek met gegoten tekens," met de kroniek van 1377, geschreven door Maurice Courant.

De lijnen zijn niet recht, maar scheef. Het verschil in dikte van de inkt lijnen op het drukpapier is groot, en vlekken komen vaak voor. Sommige tekens, zoals 'dag' (日) of 'een' (一), worden omgekeerd geschreven, terwijl andere letters niet volledig worden afgedrukt. Dezelfde type tekens worden niet getoond op eenzelfde pagina, maar dezelfde type tekens verschijnen wel op andere pagina's. Er zijn ook vlekken en vegen rond de karakters.

Nationale Bibliotheek van Frankrijk

Tegen het einde van de Joseon-dynastie, kocht een Franse diplomaat in Seoul het tweede deel van de Jikji en nam het mee naar Frankrijk, waar het sindsdien wordt bewaard in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk in Parijs.

Volgens de UNESCO verslagen, is de Jikji "onderdeel geweest van de collectie van Victor Emile Marie Joseph Collin de Plancy, een zaakgelastigde bij de Franse ambassade in Seoul in 1887 tijdens het bewind van koning Gojong. Het boek kwam vervolgens in de handen van Henri Véver, een verzamelaar van klassiekers, in een veiling in Hotel Drouot in 1911, en toen hij stierf in 1950, werd het geschonken aan de Bibliothèque Nationale de France, waar het sinds die tijd wordt bewaard." Er zijn slechts 38 vellen van het tweede deel van de met metalen tekens gedrukte editie bewaard gebleven.

In mei 1886, sloten Korea en Frankrijk een handels verdrag, en als gevolg daarvan zijn in 1887 officiële diplomatieke betrekkingen aangegaan door officiële ratificatie van het verdrag door Kim Yunsik (1835-1922) en Victor Emile Marie Joseph Collin de Plancy (1853 -1,924). Plancy, die in de rechten studeerde in Frankrijk en vervolgens Chinees, diende zes jaar lang als vertaler bij het Franse gezantschap in China tussen 1877 en 1883. In 1888 kwam hij naar Seoul als de eerste Franse consul in Korea, en bleef dat tot 1891. Tijdens zijn lange verblijf in Korea, eerst als consul en dan weer als volwaardige diplomatieke minister van 1896-1906, verzamelde Victor Collin de Plancy Koreaans keramiek en oude boeken. Hij laat dit door Kulang, die was verhuisd naar Seoul als zijn ambtelijk secretaris, classificeren.

Hoewel de kanalen waarlangs Plancy zijn werken verzamelde niet duidelijk bekend zijjn, lijkt hij te hebben verzameld beginnend vanaf de vroege jaren 1900. De meeste oude boeken die Plancy heeft verzameld in Korea gingen naar de Nationale Bibliotheek van Frankrijk op een veiling in 1911, terwijl de metaal-gedrukte Jikji in datzelfde jaar werd gekocht voor 180 frank door Henri Véver (1854-1943), een bekende juwelen koopman en oude boeken verzamelaar, die op zijn beurt het heeft geschonken aan de Franse Nationale Bibliotheek in zijn testament.

Herontdekking

De metaal-gedrukte Jikji werd wereldkundig gemaakt in 1901 door de opname ervan in een bijlage van de Hanguk Seoji, samengesteld door de Franse sinoloog en kenner van Korea, Maurice Courant (1865-1935). In 1972 werd de Jikji tentoongesteld in Parijs tijdens het "Internationale Boek Jaar" georganiseerd door de Nationale Bibliotheek van Frankrijk, en verkreeg het voor de eerste keer wereldwijde aandacht. Het boek werd herontdekt door Dr. Park Byung Sun, die werkte als bibliothecaris in de Nationale Bibliotheek van Frankrijk. Dr. Park stierf in 2011.

De Jikji is afgedrukt met losse metalen tekens in de Heungdeok Tempel buiten Cheongjumok in juli 1377, een gegeven opgenomen in het naschrift. Het feit dat het werd gedrukt in de Heungdeok Tempel in Uncheondong, Cheongju, werd bevestigd toen de Cheongju Universiteit de Heungdeok tempel heeft opgegraven in 1985.

De Heungdeok tempel werd herbouwd in maart 1992. In 1992 werd het Early Printing Museum van Cheongju geopend, en het verkoos de Jikji als het centrale thema van 2000.

Alleen het laatste volume van de Jikji wordt bewaard door de Manuscrits Orientaux afdeling van de Nationale Bibliotheek van Frankrijk.

Op 4 september 2001 is het Jikji formeel toegevoegd aan UNESCO's Memory of the World. De Jikji Memory of the World Prize werd ingevoerd in 2004 om de creatie van de Jikji herdenken.

Controverse

Het recht van eigendom blijft omstreden. De Franse Nationale Bibliotheek stelt dat de Jikji in Frankrijk moet blijven, terwijl Korea stelt dat het behoort aan Korea. De Nationale Bibliotheek van Frankrijk zegt dat het een belangrijk historisch artefact is van de hele mensheid, de Jikji moet in Frankrijk blijven als het gaat om een ​​gemeenschappelijk, wereldwijd erfgoed, en niet behoort aan een land. Bovendien claimen zij dat de Jikji beter zou worden bewaard en getoond in Frankrijk als gevolg van het prestige en de middelen die de bibliotheek bezit. Aan de andere kant, beweert Korea dat het moet behoren aan het land van herkomst en dat het van historische betekenis is voor het Koreaanse volk, daarmee hebben zij de sterkere claim. Momenteel blijft de Jikji in Frankrijk, hoewel een groot aantal Koreaanse organisaties proberen om deze status te wijzigen.