Header
Kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis


Kunstgeschiedenis is de discipline die de geschiedenis van de kunst onderzoekt en beschrijft. Het is een overkoepelend begrip voor de geschiedenis van alle kunstdisciplines: architectuur, beeldende kunst (zowel schilderkunst als beeldhouwkunst), theater, dans, muziek en film. Literatuurgeschiedenis en cultuurgeschiedenis zijn er nauw mee verwant.

Overzicht van de Europese kunstgeschiedenis

Kunstgeschiedenis is op vele manieren in te delen, doch de nadruk bij bijvoorbeeld opleidingen ligt voornamelijk op Europese kunstgeschiedenis. Hier volgt een veelgebruikte indeling op periode. Enkele kanttekeningen vooraf:

  • Vanzelfsprekend zijn kunststromingen niet exact te bepalen.
  • De jaartallen zijn slechts richtlijnen, en kunnen van land tot land verschillen.
  • Bovendien heeft een stijl in elk land zijn eigen interpretatie. Zo begon de renaissance in Italië al veel vroeger dan in Zweden.

Voor een meer gedetailleerdere lijst, zie de Lijst van Europese Kunststromingen.

Overzicht van de Europese kunstgeschiedenis
Prehistorische kunst
Afrikaanse etnische kunst 
Amerikaanse etnische kunst 
 Aziatische prehistorische kunst
Europese prehistorische kunstKunst uit het Paleolithicum
Kunst uit het Mesolithicum
Kunst uit het Neolithicum
Kunst uit de bronstijd
Kunst uit de ijzertijd
Etnische kunst van Oceanië 
Oudheid
Oud-Egyptische kunst 
Mesopotamische kunstSumerische kunst
Assyrische kunst
Perzische kunst
Aegeïsche kunstCycladische kunst
Minoïsche kunst
Myceense kunst
Oud-Griekse kunstArchaïsche periode
Klassieke Periode
Hellenistische periode
Etruskische kunst 
Romeinse kunst 
Westerse kunstgeschiedenis
Vroege MiddeleeuwenVroeg-Christelijke kunst
Byzantijnse kunst
Keltische kunst
Merovingische kunst
Karolingische kunst
Ottoonse renaissance
MiddeleeuwenRomaanse kunst (1000-1200)
Gotische kunst (1140-1550)
Renaissance (1400-1600)Italiaanse renaissance
Noordelijke renaissance
Vroege Renaissance
Hoog-renaissance
Maniërisme (1520-1600)
Barok (1600-1750) 
Rococo (1700-1750) 
Classicisme(1750-1850) 
Neoclassicisme 
Romantiek (1780-1880) 
Realisme (1830 - 1870) 
Impressionisme 
PostimpressionismeArt Déco
Jugendstil
Moderne kunstSchilderkunst van de 20e eeuw
Abstracte kunst
Postmoderne kunst 
Hedendaagse kunstSchilderkunst van de 21e eeuw