Header
Kuenstler Script

Kuenstler Script
Kuenstler Script is een formeel script lettertype. De originele letterset was ontworpen in de interne studio van lettergieterij D. Stempel AG met de naam KĆ¼nstlerschreibschrift, verwijzend naar artistiek handschrift. Het type is gebaseerd op laat-negentiende-eeuwse Engelse kopergravures, die op hun beurt hun inspiratie haalden van eerdere achttiende-eeuwse schriftmeesters George Bickham en George Shelley, die zich bezighielden met een schrijfstijl genaamd round hand.

In 1957 voegde Hans Bohn een extra vette letterset toe, Kuenstler Script Black.Specificatie
Stijl:Schreefloos
Classificatie:Script
Uitgeverij:D. Stempel AG
Letterontwerper:Hans Bohn