Header
Tijdbalk historie van de krant

Tijdbalk historie van de krant
JaarGebeurtenis
59 v.Chr.Julius Caesar neemt het initiatief om in Rome de Acta diurna uit te geven, dagelijkse berichten over diverse stads- en staatsaangelegenheden, gepubliceerd op uithangborden op openbare plaatsen.
713De eerste handgeschreven krant, Kai Yuan Za Bao, wordt in China gepubliceerd.
1605Johann Carolus publiceert de eerste wekelijkse krant, de Relation, in Straatsburg, dat toen nog op Duits grondgebied lag. Het oudst bewaard gebleven exemplaar dateert uit 1609. Ongeveer tegelijkertijd verschijnt in Wolfenbüttel in Brunswijk de krant Aviso. Het netwerk van medewerkers van beide kranten strekte zich uit over heel Europa. Het nieuws was daarom voornamelijk nieuws uit het buitenland. Beide kranten voldeden aan de criteria die tegenwoordig voor een krant gelden: gedrukt, regelmatige verschijning, grote oplage en de mogelijkheid tot abonneren.
1610Amsterdam krijgt haar eerste Franstalige krant.
1618Courante uyt Italien, Duytslandt, &c. (zie boven) verschijnt in Amsterdam als eerste krant in de Nederlandse taal.
1620Abraham Verhoeven, die sinds 1605 op onregelmatige tijdstippen nieuwsboekjes en nieuwsprenten had gepubliceerd, begint te Antwerpen met de regelmatige uitgave van zijn Nieuwe Tijdinghen, de eerste krant met krantenkop en illustraties op de voorpagina.
1621De eerste Engelstalige private krant, The Corante, wordt voor de eerste maal gepubliceerd, in Londen.
1631La Gazette, de eerste Franse krant komt uit.
1645Oprichting van de tot en met 2006 oudste krant, Post- och Inrikes Tidningar te Zweden, met dagelijks nieuws over faillissementen en mededelingen van bedrijven en de overheid. Het dagblad, volgens de World Association of Newspapers (WAN) het oudste ter wereld, is vanaf 1 januari 2007 alleen nog op internet te lezen.
1650's Werelds eerste dagelijks gedrukte krant, Einkommende Zeitungen (binnenkomende mededelingen) wordt opgericht in Leipzig, Duitsland.
1656De Opregte Haarlemsche Courant wordt opgericht, eerst als weekblad (Weeckelijcke Courante van Europa), later als dagblad. Fuseerde in de Tweede Wereldoorlog met het Haarlems Dagblad. Sindsdien maakt dat blad er aanspraak op de oudste krant ter wereld te zijn.
1665De oudste nog bestaande Engelse krant, The London Gazette wordt voor het eerst uitgegeven.
1666De eerste Deense krant, Den Danske Mercurius, verschijnt in Ribe door Anders Bording.
1690Worcester Post-Man opgericht. In 1753 wordt dat Berrow's Worcester Journal. The Worcester Post-Man/Berrow's Worcester Journal is 's werelds oudste overgebleven onofficiële krant. Publick Occurrences Both Foreign and Domestick in Boston wordt ook de eerste krant gepubliceerd in Brits Noord-Amerika.
1702De eerste dagelijkse krant van Engeland, the Daily Courant, wordt opgericht door Samuel Buckley.
1728Sankt-Peterburgskie Vedomosti, de oudste Russische krant die nog steeds in omloop is, wordt opgericht in Sint-Petersburg.
1749Berlingske Tidende, de oudste nog bestaande Deense krant, wordt opgericht door E.H Berling.
1752De Leeuwarder Courant wordt opgericht, de oudste nog bestaande onafhankelijke krant van Nederland.
1763Norske Intelligenz-Sedler, de eerste krant van Noorwegen, wordt uitgegeven.
1785The Daily Universal Register wordt opgericht door John Walters. Op 1 januari 1788 wordt dit The Times.
1827El Mercurio, de oudste Spaanstalige krant, verschijnt voor het eerst in de havenstad Valparaíso in Chili.
1851The New York Times wordt voor het eerst gepubliceerd.
1871Yokohama Mainichi Shimbun (Yokohama Daily News) wordt gesticht als de eerste dagelijkse krant in Japan.
1884Ottmar Mergenthaler vindt de Linotype uit, een zetmachine die werd gebruikt tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw.