Header
Biljetletter

Biljetletter
Biljetletters werden gebruikt bij het vervaardigen van affiches in hoogdruk. Ze waren doorgaans gemaakt van kops hardhout, bijvoorbeeld kersenhout. Aanvankelijk werden biljetletters met de hand gesneden. Vanaf de negentiende eeuw werden ze gefreesd met behulp van een mal en een pantograaf. De vroege, rijk versierde biljetletters waren metalen plaatjes, op hout gemonteerd: de zogenaamde opgeslagen letters.

Het corps wordt niet in punten maar in cicero of augustijn aangeduid. Bijna alle biljetletters meten 8 augustijn (ca 3,6 cm) of groter, hoewel kleinere corpsen voorkomen.

Na de Tweede Wereldoorlog is het gebruik van biljetletters afgenomen door de opkomst van offset en printen. In Nederland en Belgiƫ zijn nu nauwelijks nog drukkerijen die biljetletters commercieel toepassen. In grafische musea en werkplaatsen en bij contribuanten van de Stichting Drukwerk in de Marge worden ze wel nog kleinschalig toegepast.