Header
Marge (typografie)

Marge (typografie)
De marge of kantlijn is de witte ruimte rond een geschreven of gedrukte tekst. Het is dus de ruimte buiten de zetspiegel.

De marges werden in het verleden vrij breed gehouden zodat men er allerlei aantekeningen over de tekst kwijt kon, de glos of marginale aantekeningen. Ook nu nog komen marginale noten voor: aantekeningen in de marge.

De marges worden genoemd:

  • binnenzijde van het boek: rugwit
  • bovenmarge: kopwit
  • buitenzijde: zijwit
  • benedenmarge: staartwit of voetwit.

Het is gebruikelijk dat het wit toeneemt van binnen- naar staartwit, bijvoorbeeld in een verhouding van 2:3:4:5.

Trivia


  • Een Drukker in de Marge is een liefhebber van het drukkersvak die op ambachtelijke en kleinschalige wijze drukwerk vervaardigt, veelal in hoogdruk.
  • Het woord marge wordt ook meer figuurlijk gebruikt om aan te geven dat iets of iemand zich buiten het centrale aandachtsveld, of de gangbare patronen bevindt.

Zie ook