Header
Platte tekst

Platte tekst
In de informatica wordt met platte tekst in het algemeen bedoeld: voor mensen leesbare tekst. Dit wordt echter in verschillende contexten, en door verschillende computerspecialisten, op verschillende manieren opgevat. Hier volgt een poging om elk van die deelbetekenissen te omschrijven.

Opmaakloze tekst

Een tekstverwerker stelt de gebruiker in staat om teksten van allerlei opmaak te voorzien, bijvoorbeeld:

  • tekst kan vetgedrukt of cursief worden weergegeven
  • lettergrootte en lettertype kunnen worden gevarieerd
  • letters en achtergronden kunnen worden gekleurd
  • kopjes en scheidingsbalken kunnen worden toegepast

De term platte tekst wordt wel gebruikt om tekstdocumenten aan te duiden waarin dergelijke versieringen ontbreken. Tekstverwerkingsapplicaties kunnen hun documenten als platte tekst bewaren. Ook webbrowsers kunnen webpagina's als platte tekst bewaren. Onder Microsoft Windows wordt voor zulke tekstbestanden meestal de extensie .TXT gebruikt.

Markeringsloze tekst

Bij het werken met computers wordt veel gebruikgemaakt van tekst waar speciale markeringen in voorkomen, bijvoorbeeld om weer te geven hoe de tekst moet worden vormgegeven.

De term platte tekst wordt wel gebruikt om een versie van de tekst mee aan te duiden waar dergelijke markeringen in ontbreken.

Voor een voorbeeld kunnen we kijken naar de webpagina. De meeste webpagina's zijn voorzien van allerlei opmaak en ook bijvoorbeeld hyperlinks. Daarvoor wordt meestal de taal HTML gebruikt. De "Bekijk broncode"-functie van een webbrowser stelt ons in staat om de ongeïnterpreteerde HTML-code van de pagina te bekijken. Dit is lopende tekst die van speciale HTML-markeringen voorzien is. Voor een computerspecialist is het verschil tussen opgemaakte tekst en niet-opgemaakte tekst dus dat de eerste van speciale markeringen voorzien is. De term platte tekst wordt wel gebruikt voor tekst in een formaat waar geen speciale markeringen in voorkomen.

Dit gebruik van de term leunt dus heel dicht tegen de vorige betekenis aan.

Ongeïnterpreteerde tekst

De term platte tekst wordt ook wel gebruikt om een verschijningsvorm aan te duiden van tekst met speciale markeringen waarin die markeringen ongeïnterpreteerd blijven.

Om weer naar het vorige voorbeeld te gaan: de "Bekijk broncode"-functie van een webbrowser laat ons de ongeïnterpreteerde HTML-code zien. Dit wordt door sommigen wel de weergave van de HTML als platte tekst genoemd.

Het is niet duidelijk hoe algemeen dit gebruik van de term is.

Inhoud in een tekstueel documentformaat

De term platte tekst wordt ook wel gebruikt als term voor documentinhoud in een tekstueel documentformaat, dat wil zeggen, documentinhoud die altijd wordt geïnterpreteerd als tekst, dat wil zeggen als een reeks lettertekens in een bepaalde tekstcodering. In deze betekenis staat de term in tegenstelling tot binaire inhoud.

Een voorbeeld is, opnieuw, het HTML-document. HTML is een tekstuele markuptaal: een HTML-document bestaat altijd uit een reeks lettertekens in een voor mensen leesbaar alfabet, en is dus altijd te bekijken als platte tekst (in de vorige betekenis). Dit geldt bijvoorbeeld niet voor het .doc-formaat van Microsoft Word.

Het is niet duidelijk hoe algemeen dit gebruik van de term is.

Onversleutelde tekst

Gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, wordt ter beveiliging meestal versleuteld opgeslagen en verstuurd. De onversleutelde vorm van deze informatie wordt soms platte tekst genoemd.