Header
Alois Senefelder

Alois Senefelder
Alois Senefelder (Praag, 6 november 1771 - München, 26 februari 1834) was een Beiers graficus en toneelspeler, maar hij is op de eerste plaats bekend als de uitvinder van de steendruk of lithografie (1796).

In 1818 gaf hij zijn boek Volständiges Lehrbuch der Steindruckery uit, daarin beschrijft hij zijn mislukkingen en successen gedurende de zoektocht naar zijn uitvinding. Het boek bevat ook recepten en aanwijzingen voor aspirant steendrukkers. In 1819 volgende een Engelse en Franstalige versie en in 1824 een verkorte editie in het Italiaans.

Een Nederlandse vertaling door H.C.O. Nagel van het boek is: Het wezen van den steendruk door Alois Seneferder, uitgave: Vereeniging Amsterdamsche Grafische School, 1929, Amsterdam.

In het Nederlandse Valkenswaard wordt in het Nederlands Steendrukmuseum de ontdekking van de lithografie en steendruk belicht en het maatschappelijk belang van de uitvinding van Alois Senefelder. Zo is er ook een exacte replica van zijn eerste drukpers te zien. Ook het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout, België toont een aantal prachtige steendrukpersen.