Header
Dick Dooijes

Dick Dooijes
Dick Dooijes (Amsterdam, 1909 – Baarn, 1998) was een Nederlandse letterontwerper en typograaf en lid van de Amsterdamse gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid. Dooijes werkte ruim veertig jaar bij Lettergieterij Amsterdam voorheen N. Tetterode, waarvan bijna dertig jaar als hoofd van de ontwerpafdeling.

Dooijes, geboren in een socialistisch milieu, werd in 1926 bij Tetterode de leerling en assistent van S.H. de Roos, ontwerper van letters als de Hollandse Mediaeval en de Egmont. Dooijes volgde De Roos in 1940 op als ontwerper-tekenaar en beheerder van de Typografische Bibliotheek van Lettergieterij Tetterode.

Eind jaren vijftig ontwierp hij de schreefloze Mercator, maar Dooijes’ bekendste letter is de Lectura uit 1969, bestemd voor zowel hand- als machinezetsel. De productie van deze letter nam zeven jaar in beslag. De destijds in gebruik zijnde zetmachines moesten gevoed worden met het nieuwe lettermateriaal waarvan de productie veel tijd en vakmanschap vergde.

Van 1968 tot 1974 was hij directeur van de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam. Dooijes was zowel lid van de nationale Raad voor de Kunst als van de Amsterdamse Kunstraad.

Naast letterontwerper was Dooijes publicist en verzorger van talrijke publicaties. In 1951 ontving hij de H.N. Werkmanprjs voor zijn verzorging van De letter als kunstwerk van G. Knuttel. In Het Boekblad, het orgaan van de Nederlandse boekhandelaren schreef Dooijes elf artikelen onder de titel Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland, over de belangrijkste Nederlandse letterontwerpers.

Bibliografie


 • Traditie en vernieuwing, 10 jaar Nederlands drukwerk 1945-1955. Nederlandse vereniging van Drukkers, 1956
 • Nederlandse kunstenaressen rond het exlibris. Wereldbibliotheek, 1958
 • Over drukletters en het ontwerpen daarvan. Amsterdamse Grafische School, 1959
 • Over typografie en grafische kunst. Lettergieterij Amsterdam, 1968
 • Boektypografische verkenningen. De Buitenkant , 1968
 • Met Pieter Brattiga: A history of the Dutch Poster1890-1960. Scheltema & Holkema, 1968
 • Hendrik Werkman. Meulenhoff, 1970
 • Met W.H. Crouwel: Boeken maken 1890—1940, de collectie Nijkerk. Stedelijk Museum Amsterdam, 1975.
 • Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner. Rijksmuseum Meermanno, 1976
 • Over de drukwerkletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos. Buhrmann-Ubbink, 1987
 • Mijn leven met Letters. De Buitenkant 1991.